Terug naar nieuws

Wetswijzigingen woningmarkt 2020

Gepubliceerd op:

 

Welke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2020 met betrekking tot de woningmarkt?

De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt voor u op een rij.

 

 

2 miljard investering de komende jaren

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Er is een bedrag van 1 miljard beschikbaar gesteld voor woningbouw en 1 miljard korting op de verhuurderheffing, waarmee de woningbouw wordt gestimuleerd, om hiermee de doelstelling van 75 duizend extra woningen per jaar te kunnen realiseren. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/sneller-meer-betaalbare-woningen-voor-starters-en-middeninkomens

 

Hypotheekaftrek daalt sneller

De hypotheekrenteaftrek daalt van 49% naar 46% in 2020. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Met ingang van 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2020 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49% naar 46%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.

 

Hillen-aftrek daalt naar 93⅓%

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓% per jaar. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93⅓%. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Zie voor meer informatie over de Hillen-aftrek deze link.

 

Inkomen partner telt mee voor 80% in 2020

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2020 het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% meegeteld. In 2019 was dit nog 70%.

 

Inkomstenbelasting naar tweeschijvenstelsel in 2020

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

 

WOZ-waarde stijgt in 2020

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. De WOZ-waarde die men in 2020 ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.waarderingskamer.nl/tabblad-waarderingskamer/adviezen-waarderingskamer/#c473

 

Eigenwoningforfait daalt

In 2020 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2019 is dit 0,65 %).

 

Energiebelasting omlaag in 2020

Op 1 januari 2020 verandert de energiebelasting. Gemiddeld gaan huishoudens minder belasting betalen. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/energiebelasting-2020/

 

Salderingsregeling voortgezet

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. 

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023